page_banner

Термосвиваема защитна тръба от оптични влакна с диаметър 3,5 mm и дължина 45 mm